För alla människors rättigheter

Norton 360 Version 5.0

Mänskliga rättigheter

 

Mänskliga rättigheter är privilegier för alla människors liv oavsett vår nationalitet platsen där vi lever,  kön, rikstäckande eller kulturellt ursprung, religion, övertygelse, språkligt eller någon annan sort. Vi är alla lika gällande vår mänskliga moral utan förutfattningar. Dessa rättigheter är alla konsekventa, beroende och enade. Utbredda mänskliga rättigheter yttras ofta i lagar, i form av avtal, normala globala lagar, allmän moral och andra enheter bland global lag. Internationell sociala rättighets lagar vilar mer av ansvarer på regeringar att agera på bestämda sätt eller att upphöra med vissa handlingar i syfte att uppmuntra och skydda mänskliga rättigheter och grundläggande frihet för personer eller grupper. 

Allmän och absolut 

Standarden på de världsliga sociala rättigheterna är en hörnsten av världsomspännande människorättslagstiftning. Denna norm som först markeras med utbredda uttalande om de mänskliga rättigheterna infördes 1948 har upprepats i många globala resolutioner om mänskliga rättigheter och uttalande. Alla länder har godkänt minst en och 80% av länderna har godkänt fyra eller flera av dessa centrala avtal av dessa rättigheter vars  get ett samtycke mellan stater som har det rättsliga ansvaret för dem faktiskt är världsliga. Några viktiga regler för mänskliga rättigheter världsligt är säkerhet genom regelbunden internationell rätt över alla gränser och nationer. Mänskliga rättigheter är oföränderliga. De bör inte vara borttagna men under särskilda omständigheter och i enlighet med vederbörligt förfarande. Till exempel den exakta till frihet kan begränsas om en person visar sig skylidg för ett brott i en domstol. 

Alla mänskliga rättigheter är enade oavsett om de är inhemska och medborgerliga rättigheter såsom rätten till liv paritet inför lagen och frihet av uttryck, ekonomiska, offentliga och sociala rättigheter, såsom rätten till arbete, gemensam säkerhet, kultur eller kollektiva rättigheter såsom rätten till tillväxt och självstyre är oskiljaktiga enade och symbiotiska. Utvecklingen av en rättighet underlättar utvecklingen av de övriga. Likaså bristen på ena berör de andra.  Vissheten gäller i alla  förhållande av alla mänskliga rättigheter och friheter och det förbjuder de på grundval av en förteckning över icke-heltäckande typer såsom kön, ras osv.  Tron kompletteras med principen om jämlikhet såsom anges i artikel 1 i den allmänna meddelande om mänskliga privilegier. Alla människor är naturligt fria och lika i respekt och privilegier. 

Skyldigheter för mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är etiska värden som anges visa moral i mänsklig förmåga och är regelbundet säkrade som lagliga rättigheter i statliga och globala lagar. De är satta som outmanade stora rättigheter som en person som är integrerad tillåts bara för att hon eller han är en mänsklig varelse. Mänsklig moral anses därför vara ömsesidigt (gäller överallt) och demokratiskt (det lika för alla). Politiken för mänskliga rättigheter har stor betydelse inom folkrätten i globala och regionala institutioner. Alla mänskliga varelser har medfödd gratis och motsvarande självrespekt och mänskliga rättigheter.